Cài https (SSL) cho website trên CWP

Vui lòng đánh giá
  • SSL là giao thức bảo mật cho website giúp cho khách hàng có độ tin tưởng cao vào website đồng thời giúp thăng thứ hạng đánh giá của google
  • Các website có chứng chỉ SSL thường bắt đầu bằng https:// rất dể nhận biết
  • Bài viết sau hướng dẫn cách tạo chứng chỉ SSL ZeroSSL cho website miễn phí trên CWP

Các bước thực hiện

Các bạn truy cập vào https://www.sslforfree.com (đây là trang cho phép generate SSL thủ công từ Let’s Encrypt) rồi nhập tên domain mà bạn muốn cài đặt SSL, sau đó chọn Create Free SSL Certificate

Ở trang tiếp theo bạn đăng ký 1 tài khoản để quản lý SSL đó

Sau khi đăng ký bấm Next Step ở màng hình tiếp theo

Tiếp tục nhấn Next Step

Ở trang này bạn chọn HTTP File Upload sau đó Download Auth File về rồi upload lên host trong thư mục /.well-known/pki-validation/ sau đó tiếp tục nhấn Next Step

Nếu dùng WinSCP để upload mà không hiện thư mục ẩn thì nhấn tổ hợp: Ctrl+ Alt + H thì các file ẩn sẽ hiện ra

Sau khi xác nhận domain. Làm tiếp các bước như sau :

Sau khi download về giải nén ra được 3 file như sau :

Tiếp theo vào CWP -> Webserver Settings -> SSL Certificates

Chọn Manual Install -> chọn domain cần tạo chứng chỉ SSL (domain trùng với phần trên) và điền nội dung có trong 3 file trên (certificate.crt = Certificate , private.key = Private key , ca_bundle.crt = Certificate Authority ) .Click vào Validate Certificate sau đó click Save

Quay trở lại website tạo SSL và nhấn vào Check Installation

Đến đây là đã hoàn thành việc cài đặt SSL cho website. Bạn có thể kiểm tra lại bằng website : https://www.sslshopper.com/

Mã Bài Viết Là : 39104940

0929235789