Hướng dẫn chuyển hướng tất cả các Subdomain trong Reverse Proxy (Synology)

5/5 - (1 bình chọn)
 • Reverse Proxy là một proxy ngược dùng để chuyển hướng lưu lượng truy cập từ vị trí mặc định sang một vị trí khác.
 • Reserse proxy có vai trò là cầu nối của client và server.
 • Nó sẽ thực hiện nhận yêu cầu từ client và chuyển lên server và nhận câu trả lời từ server chuyển ngược lại client.

Trong phần Reverse Proxy của Synology chỉ cho phép chuyển hướng 1 domain cụ thể hoặc toàn bộ các domain đến 1 Server

Bài viết sau giúp thiết lập :

 • toàn bộ Sub của Domain1.com đến 192.168.1.201 (Server Web 1)
 • toàn bộ Sub của Domain2.com đến 192.168.1.202 (Server Web 2)

B1 : Cài đặt SynoCli File Tools để sửa file

 • Thêm ứng dụng nguồn ngoài trong Package Center

Thêm gói cài đặt

 • Thêm nguồn CPHub từ địa chỉ https://www.cphub.net/
 • Cài đặt gói SynoCli File Tools

B2 : Tạo Reverse Proxy

 • Tạo Reverse Proxy cho domain1.com và domain2.com như sau :

B3 : Kết nối SSH vào Synology để sửa file cấu hình

 • Kết nối vào Synology bằng SSH và chạy lệnh cd /usr/local/etc/nginx/sites-enabledsudo nano server.ReverseProxy.conf

Nhập mật khẩu DNS

 • Sửa dòng server_name domain1.com ; thành : server_name ~^.*.domain1.com$;
 • Xóa Return 404;
 • Kéo xuống dưới và làm tương tự cho domain2.com
 • Nhấn ctr+x để lưu lại
 • Chạy dòng lệnh sudo nginx -T > /tmp/nginx.conf để kiểm tra
 • Chạy dòng lệnh sudo nginx -s reload để cập nhật nginx
 • Vậy là xong . kiểm tra kết quả
 • Xóa Gói SynoCli File Tools đã cài đặt và tắt SSH
Mã Bài Viết Là : 49374444

0929235789