Sửa lỗi cài đặt .NET Framework trên windows

Vui lòng đánh giá

Rất nhiều người đã gặp lỗi trong quá trình cài đặt Microsoft .NET Framework. Các lỗi rất đa dạng và khó để khắc phục. Tuy nhiên, có 1 vài lỗi phổ thông thường gặp nhất, trong đó là lỗi “Net Framework xxx has not been installed because: A certificate chain processed, but terminated in a root certificate which is not trusted by the trust provider” hãy làm theo các bước sau đây để sửa lỗi:

  • Bấm phím tắt “Windows+R” để mở hộp thoại “Run” và gõ lệnh “mmc” rồi bấm “Enter
  • Cửa sổ “Console” hiện ra, bạn chọn mục menu “File” -> “Add/Remove Snap-In” (xem hình trên)
  • Cửa sổ hiện ra, phía bên trái chọn mục “Certificates” rồi bấm nút “Add” (xem hình dưới)
  • Cửa sổ nữa hiện ra, bạn chọn “Computer Account” rồi chọn tiếp “Local Computer” rồi “Finish” sẽ thêm được 1 mục bên phải như hình trên
  • Bấm “OK” để trở về cửa sổ “Console” chính lúc đầu. Tại danh sách bên trái, bạn bấm chuột phải vào vào mục “Certificates” theo đường dẫn như hình trên rồi chọn “All Tasks” -> “Import…
  • Cửa sổ Import hiện ra, bạn bấm “Next” rồi bấm nút “Browse…” và trỏ đến file MicRooCerAut.crt tải về tại đây rồi bấm “Next” 2 lần sẽ thấy như hình bên dưới (các thông số để mặc định nhé)

Chúc các bạn thành công!

Mã Bài Viết Là : 43811796

0929235789